Biolan Kompostinė 220eco
Biolan Kompostinė 220eco
Biolan Kompostinė 220eco
Biolan Kompostinė 220eco
Biolan Kompostinė 220eco Biolan Kompostinė 220eco Biolan Kompostinė 220eco Biolan Kompostinė 220eco
Biolan Kompostinė 220eco

Biolan Greito kompostavimo kompostinė 220eco - skirta virtuvės bioatliekoms kompostuoti ištisus metus. Apšildyta konstrukcija ir veiksminga ventiliacijos sistema užtikrina greitą kompostavimo procesą, o temperatūros matuoklis ir reguliuojamas oro vožtuvas, padeda jį lengviau prižiūrėti ir stebėti. Ši kompostinė apskaičiuota vienos šeimos (1—6 asmenų) virtuvės bioatliekų kompostavimui. Biolan greito kompostavimo kompostinė 220eco pagaminta gamykloje, kurioje naudojama vėjo jėgainių energija.

Dar ekologiškesnė!

 • 1–6 asmenims
 • reguliuojamas ventiliacijos vožtuvas
 • patentuota ventiliacijos sistema
 • veiksminga šilumos izoliacija dugne
 • dangčio forma užtikrina, kad kondensuota drėgmė bus nukreipta atgal į kompostuojamą masę
 • uždara konstrukcija neleidžia į vidų patekti kenkėjams
 • ekologiškas ženklas „Šiaurės šalių gulbė“ užtikrina veiksmingumą ir žiemą
 • pagaminta gamykloje, kurioje naudojama vėjo jėgainių energija.

    

Biolan Greito kompostavimo kompostinės 220eco naudojimas 

Kompostinė skirta biologiškai skaidžioms atliekoms kompostuoti. Į kompostinę nedėkite nieko, kas trukdytų kompostavimui arba nesikompostuotų, pavyzdžiui:

 • plastiko, gumos, stiklo, odos
 • chemikalų, puvėsius naikinančių ir dezinfekavimo medžiagų, dažų, skiediklių, benzino
 • valikių, plovimo vandens
 • kalkių
 • pelenų, kaulų, degtukų
 • dulkių siurblio maišelių
 • spalvotų reklaminių leidinių
 • daug popieriaus

 
Naudojimas 

 • Bioatliekas supilkite į kompostinę. Kuo stambesnės atliekos, tuo ilgiau jos yra.
 • Jeigu naudojate suyrančius maišus, maišo turinį išpilkite atskirai.
 • Atliekas užberkite Biolan Komposto ir sausųjų tualetų durpėmis. Durpių kiekis turi sudaryti maždaug trečdalį–pusę supiltų atliekų kiekio. Ant drėgnų atliekų užpilkite daugiau durpių.
 • Kad bioatliekų indo dugnas būtų švaresnis, ant jo galite užberti durpių.
 • Kompostinę papildykite susikaupus atliekoms. Geriausia kompostinę papildyti kelis kartus per savaitę. Tai itin svarbu šaltuoju metų laiku.
 • Jeigu komposto temperatūra yra aukštesnė nei oro, priekinėje sienelėje esantį oro vožtuvo reguliatorių pasukite į dešinę, kad rodyklė būtų ant 100 rodmens. Stebėkite komposto ir oro temperatūrą. Jeigu kompostas atvėsta, pasukite reguliatorių ant žemesnės padėties, kol temperatūra taps pastovi.
 • Naujausią atliekų sluoksnį pamaišykite komposto maišikliu maždaug 20—30 cm gylyje nuo kompostinės viršaus. Kas kartą papildant maišyti nereikia. Kuo daugiau į kompostą pridėsite užpildo, tuo mažiau kompostą reikia purenti.
 • Nemaišykite komposto iki dugno, kad apatinis sluoksnis neatvėsintų sušilusio komposto.

Ištuštinimas

 • Greito kompostavimo kompostinę 220eco ištuštinkite visus metus. Ištuštinant kompostinę, dėl deguonies gausos,  masės temperatūra pakyla. Kompostinę ištuštinkite, kai ji beveik prisipildys. Šiltuoju metų laiku neišimkite komposto daugiau nei pusę kompostinės turinio. Šaltuoju metų laiku kompostinę tuštinkite mažesniais kiekiais ir dažniau nei šiltuoju metu laiku.
 • Atidarykite ištuštinimo dureles ir kastuvu išimkite masę.
 • Itin rūpestingai išvalykite vidų, tą lengviau daryti iš kraštų.
 • Išvalykite skysčio talpyklą, apsauginę plokštę ir įsitikinkite, kad skysčio žarna neužsikimšusi.
 • Jeigu masė yra labai drėgna, į dugną įberkite kelis kastuvus Biolan Komposto ir sausųjų tualetų durpių.
 • Uždarykite tuštinimo dureles.
 • Komposto maišytuvu arba kastuvu suspauskite masę į apačią. Paprasčiausia pradėti nuo kampų. Stenkitės nepažeisti kompostinės viduje esančio ortakio.
 • Prireikus išvalykite skysčių talpą.

Naudojimas šaltuoju metų laiku

 • Kompostinėje šiluma atsiranda yrant atliekoms, esantys viduje mikroorganizmai šilumą palaiko. Jų išgyvenimui reikia nuolatos pilti šviežias atliekas. Kompostinės termoizoliacija padeda išlaikyti šilumą viduje, kompostas išlieka šiltas.
 • Šaltuoju metų laiku svarbu nuolatos naudoti kompostinę – ją pildyti ir ištuštinti. Tik tokiu būdu susidaro palanki mikroorganizmams aplinka, jie gali palaikyti aukštesnę nei išorėje esančią temperatūrą.
 • Kompostinę naudokite ir tada, kai termometras nukrenta iki nulio.
 • Net jei kompostinės termometras kelias dienas rodo nulį, jame vis tiek gali būti šiltos masės. Prisipildžius kompostinei, ją ištuštinkite ir žiemą.
 • Šaltuoju metų laiku nieko nemažinkite ir toliau naudokite kompostavimo durpes, kurių naudojimas šiuo metu dar svarbesnis. Rekomenduojame jų naudoti daugiau, nes šlapia masė lengviau sušąla.
 • Kompostavimo durpes saugokite nuo lietaus ir laikykite šiltoje vietoje.
 • Stebėkite, kad užšalus oro vožtuvams veiktų ventiliacija. Prireikus nuvalykite ledą.
 • Užšalus masei kompostinė, jos dalys ir kompostas nesugenda. Pašildžius pavasario saulei, o gal ir anksčiau, kompostas gaminsis toliau.

Biolan Greito kompostavimo kompostinės 220eco valymas

 • Kompostinės vidaus neplaukite, nes ten esantys įvairūs pelėsiniai ir spinduliniai grybai (aktinomicetai) skaido masę, greitina kompostavimo procesą. Plaunant jie žūsta.
 • Jei reikia, valykite oro padavimo vožtuvą, skysčio išleidimo angą ir skysčio žarną.

Padavimo oro vožtuvo naudojimas

 • Jeigu komposto temperatūra yra aukštesnė nei oro, priekinėje sienelėje esantį oro vožtuvo reguliatorių pasukite į dešinę, kad rodyklė būtų ant 100 rodmens.
 • Stebėkite komposto ir oro temperatūrą. Jeigu kompostas atvėsta, pasukite reguliatorių ant žemesnės padėties, kol temperatūra taps pastovi.
 • Šiltuoju metų laiku oro padavimo vožtuvas turi būti visiškai atidarytas (100 padėtyje), o šaltuoju metų laiku beveik uždarytas (20 padėtyje).
 • Oro padavimo vožtuvo konstrukcija yra tokia, kad jo iki galo uždaryti negalima. Padėtyje 20, 20 % vožtuvo angų yra atviros.

Išleidimo oro vožtuvo naudojimas

įprastoje padėtyje dangtyje esančio oro išleidimo vožtuvo reguliuoti negalima. Jis yra atidarytas, jo uždaryti negalima. Jeigu kompostinėje yra daug drėgmės, kad būtų geresnė ventiliacija, atidarykite vožtuvą. 

 • Norėdami daugiau atidaryti vožtuvą, jo fiksatorių reikia pasukti į papildomą padėtį, t. y. žiūrint iš kompostinės galo į dešinę.
 • Atkreipkite dėmesį į tai, kad žiemą papildoma ventiliacija kompostą gali atvėsinti. Stebėkite padėtį.


  

Kompostavimą reguliuojantys leidimai ir taisyklės

Kompostavimą reguliuojantys leidimai ir reikalavimai atskirose valstybėse ir savivaldybėse gali skirtis. Apie vietinius reikalavimus teiraukitės savivaldybės aplinkos apsaugos specialisto.

Suomijoje galiojančios taisyklės:

 • Buitines atliekas reikia kompostuoti uždaroje, nuo graužikų apsaugotoje ir apšildytoje kompostinėje.
 • Tam tikrose savivaldybėse apie buitinių atliekų kompostavimą reikia pranešti savivaldybės aplinkos apsaugos specialistui arba atliekų perdirbimo įmonei.
 • Sodo atliekas galima kompostuoti neapšildytoje kompostinėje, medinėje dėžėje arba krūvoje.
 • Kompostą reikia prižiūrėti, kad jis nekenktų sveikatai ir aplinkai.
 • Kompostinė nuo vandens šulinio turi būti ne mažiau nei 15 metrų atstumu.
 • Jeigu nereikalaujama kaimynų leidimo, kompostinė turi būti ne mažesniu nei 5 metrų atstumu nuo sklypo ribos.

Naudojimo instrukcija

Kompostinei tinkama vieta

Biolan Greito kompostavimo kompostinę 220eco statykite bet kuriuo metų laiku lengvai pasiekiamoje vietoje. Kompostinę statykite ant tvirto pagrindo, toje vietoje, kurioje nesikaupia vanduo.

Kompostinės 220eco dugne yra anga pertekliniam skysčiui ištekėti. Kompostinę statykite tiesiai ant žemės, kad skystis galėtų susigerti į žemę. Atskiriamą skysti galite surinkti atskirai.

Jeigu kompostas per daug drėgnas, skystis gali nutekėti pro ištuštinimo dureles ir užkimšti priekinės sienelės oro vožtuvą.


Prieš naudojimą

Įsitikinkite, kad dangčio galiniame krašte oro išleidimo mygtukas yra įprastoje padėtyje, t. y. žiūrint iš kompostinės galo kairėje. Pritvirtinkite dangtį varžtu ir elastingu dangčio fiksatoriumi. Apatinį galą varžtu prisukite prie korpuso.

Skysčio žarnos prijungimas ir skysčio nuvedimas

Greito kompostavimo kompostinės 220eco apačioje, nugarinėje dalyje yra anga pertekliniam skysčiui nutekėti. Skystį galite nukreipti į surinkimo talpą, tačiau tai neprivaloma.

Įstatykite 16 mm skersmens žarną prie apačioje esančios skysčio nuvedimo angos. Žarną su nuolydžiu nukreipkite į talpą. Talpą galite įstatyti į drėgmei atsparią, iš faneros pagamintą dėžutę ir ją uždengti dangčiu.

Skysčių surinkimui tinka bet kokia šalčiui atspari plastikinė talpa.


Naudojimas

Į kompostinės dugną įpilkite penkis centimetrus (maždaug 20 litrų) Biolan Komposto ir sausųjų tualetų durpių. Priekinėje sienelėje esantį oro vožtuvo reguliatorių pasukite į kairę.

Kompostinė paruošta naudoti. Pirmą kartą pildant,  naudokite daugiau komposto medžiagos, vėliau jos kiekį galite mažinti.

Kompostavimas

Kompostavimo procesas prasideda, kai yra pakankamai atliekų, t. y. prisipildžius iki viršutinio ortakio ir kai kompostinėje esančios masės temperatūra tampa aukštesnė už aplinkos temperatūrą. Jeigu atliekų yra nuolatos papildoma, komposto temperatūrą kelia ir ją palaiko komposte esantys mikroorganizmai. Kompostinės šilumos izoliacija sulaiko šilumą viduje ir saugo masę nuo atvėsimo.

Greito kompostavimo kompostinės 220eco masės temperatūra yra nuo +10°C iki +70°C. Įprasti termometro parodymai yra nuo +30°C iki +40°C laipsnių. Kompostinė veikia dar žemesnėje temperatūroje. Atkreipkite dėmesį! Prie viršutinio ventiliacijos vamzdžio yra termometras. Jame pateikiama informacija apie vidutinę kompostavimo fazę ir komposto vidutinę temperatūrą. Labiausiai įkaista komposto vidurys, kurio termometras nepasiekia. Aukšta temperatūra rodo aktyvią mikroorganizmų veiklą. Kuo žemesnė temperatūra, tuo lėčiau vyksta kompostavimo procesas. Atliekos kompostuojamos esant pakankamai deguonies ir kai temperatūra yra aukščiau 0°C. Kompostinės darbas geriausiai matomas iš gaunamo komposto kokybės. Tinkamai veikiančioje kompostinėje visos atliekos suyra, išskyrus citrusinių vaisių žieveles ir kiaušinių lukštus (jie iki galo nesuyra). Kompostinę pradėjus naudoti, pastoviai ją papildant, atliekos kompostu virsta per 5—8 savaites. Kompostavimo procesas gali užtrukti, jeigu oro temperatūra yra žemesnė nei 0°C.

Jeigu komposto temperatūra yra aukštesnė nei oro, priekinėje sienelėje esantį oro vožtuvo reguliatorių pasukite į dešinę. Stebėkite komposto ir oro temperatūrą. Jeigu veikiančioje (pastoviai naudojamoje) kompostinėje kompostas atvėsta, sumažinkite oro vožtuvo angą.

Greito kompostavimo kompostinės 220eco darbo principas ir konstrukcija 

Palyginus su polistirenu (EPS – putų polisteroliu), aukščiausios kokybės uteranas užtikrina 30 % geresnes šilumines savybes. Šaltinis: „Bayer“

 • Besiūlė kompostinės konstrukcija užtikrina pastovią šilumą, neleidžia susidaryti šalčio tiltams.
 • Dugnas taip pat yra apšildytas
 • Dangtis ir ištuštinimo durelės yra užsandarinti sandarinimo juosta.
 • Temperatūra lengvai stebima.
 • Ventiliacijos sistema tiekia orą į komposto vidurį.
 • Kaip papildomą ventiliaciją galima naudoti dangtyje įmontuotą oro išleidimo vožtuvą.
 • Korpuse įrengtas oro padavimo vožtuvo penkių lygių laipsninis reguliavimas.
 • Dangtį atidaryti ir jį pakelti galima viena ranka.
 • Automatiškai užsidarantis dangčio fiksatorius.
 • Prireikus, dangčio vyrius galima perstatyti.
 • Lengvai perkeliama už apačioje ir dangtyje esančios rankenos.
 • Reguliuojamas skysčio nuvedimas užtikrina
 • Patogu ištuštinti pro apatines dureles.

Kas vyksta greito kompostavimo kompostinėje 220eco

Kad kompostavimo procesas vyktų, atliekas perdirbantiems mikroorganizmams reikia trijų veiksnių: deguonies, drėgmės ir maisto medžiagų.

Deguonis: Komposte gyvenančių organizmų veiklai yra reikalingas deguonis. Kad atliekos būtų puresnės, pridėkite Biolan Komposto ir sausųjų tualetų durpių. Kad kompostinė tinkamai veiktų, turi būti naudojamas tinkamas užpildas. Kompostavimo ir sausųjų tualetų durpės masei suteikia purumo, suriša drėgmės perteklių ir neutralizuoja kvapus. Mišinio purumui suteikti galima naudoti spygliuočių medžių pjuvenas. Kitokios pjuvenos, drožlės, durpės, medžių lapai ir žolė tankina medžiagas, tad jų nerekomenduojama naudoti užpildui.  

Drėgnumas: Kompostinėje esantiems mikroorganizmams reikia drėgnos aplinkos. Drėgmės yra pakankamai, jeigu kompostas atrodo drėgnas ir jį suspaudus ranka išsiskiria keli lašai vandens.

Maistinės medžiagos: Kompostinėje turi būti optimalus anglies dvideginio ir azoto santykis. Azoto šaltinis yra virtuvinės atliekos, žaliosios atliekos, mėšlas ir šlapimas. Anglies dvideginio yra rudosiose atliekose – sausame šiene, šiauduose, lapuose ir šakose. Biolan Komposto ir sausųjų tualetų durpėse yra daug anglies dvideginio. Kompostą skaidantys mikroorganizmai maistui vartoja komposto atliekas ir kitus mikroorganizmus.

Kompostavimo etapai

Galima atskirti tris pagrindinius kompostavimo etapus: šilimas (ant paviršiaus), karštas etapas (viduryje) ir vėsimas (apačioje). Biolan Greito kompostavimo kompostinėje 220eco, visi minėti etapai skirtinguose sluoksniuose vyksta vienu metu.


Su tema susiję produktai