Biolan Vandens valymo filtras 70
Biolan Vandens valymo filtras 70
Biolan Vandens valymo filtras 70
Biolan Vandens valymo filtras 70 Biolan Vandens valymo filtras 70 Biolan Vandens valymo filtras 70
Biolan Vandens valymo filtras 70

Pilkiesiems namų ūkio vandenims valyti

Filtras Biolan 70 – valymo įrenginys, skirtas valyti pilkuosius nutekamuosius namų ūkio vandenis. Pilkasis namų ūkio vanduo, tai vanduo, naudotas maudymuisi, plovimui, skambimui ir indų plovimui. Šiuo filtru tualeto nuotekų vandens (juodojo vandens) valyti negalima. Tualeto nuotekų vanduo turi būti surenkamas į specialią uždarą talpą.

Vandens valymo filtras Biolan 70 skirtas toms patalpoms, kur dėl savo aukščio netelpa filtras Biolan 125. Filtras Biolan 70 susideda iš dviejų atskirų vienodų modulių.

Žemas namų ūkio vandens valymo įrenginys

 • namų ūkio nutekamiesiems vandenims valyti skirtas įrenginys
 • našumas – 500 litrų per parą
 • montuojamas ant žemės
 • filtravimo medžiagos pagamintos iš aplinkai nekenksmingų, ekologiškų medžiagų
 • tinka naudoti žiemą

 

Filtro naudojimas

Į filtrą galima nukreipti pilkuosius namų ūkio nutekamus vandenis: tai vanduo iš skalbyklės, indų plovimo mašinos, pirties, kitas plovimo vanduo. Į filtrą nedideliais kiekiais galim išleisti antibakterinių valiklių ir valiklių, kurių sudėtyje yra chloro. Tačiau valikliai turi būti dozuojami griežtai pagal gamintojo nurodymus, nepadauginant.

Į filtrą negalima leisti tualeto arba sausojo tualeto nuotekų, paviršinio, lietaus ir sniego vandens. Į valymo įrenginį negalima leisti nuodingų chemikalų, galinčių sunaikinti nuotekų vandenį valančius organizmus, negalima leisti kanalizacijos valiklių, dažų, alyvos, skiediklių ir pan. Visi kenksmingų medžiagų simboliai yra pažymėti ant produktų pakuočių.

Įrenginio veikimo tikrinimas

Naudojimo laikotarpiu filtro darbas turi būti tikrinamas ne mažiau nei du kartus. Tinkamai veikiančio valymo įrenginio filtravimo medžiaga yra drėgna, ištekantis vanduo skaidrus ir švarus, be pastebimų kietųjų dalelių.

Patikrinkite, ar:
 1. nuotekų vanduo tolygiai teka pro abu modulius ir visas dėžutėje esančias angeles
 2. filtravimo medžiaga yra maždaug 5 cm atstumu nuo dėžutės išvado dalyje esančių V formos angelių.
 3. ventiliacijos vožtuvas yra teisingoje padėtyje ir oras laisvai cirkuliuoja
 4. matomos kanalizacijos jungtys yra tvarkingos, nepažeistos
 5. išvalytas nuotekų vanduo laisvai išteka iš filtro

 

Filtravimo medžiagos pakeitimo intervalas

Įprastomis sąlygomis valymo įrenginio filtravimo medžiagą reikia pakeisti maždaug kas 100 dienų. Galima naudoti tik Biolan filtrams skirtą filtravimo medžiagą. Naudojant kitas medžiagas, Biolan Oy negarantuoja tinkamo įrangos darbo.

Planavimas ir vietos parinkimas

Nuotekų vandens valymo sistemai įrengti ir reikalingas vietinės savivaldybės statybos priežiūros skyriaus leidimas. Statybos leidimui gauti turi būti pateiktas projektas. Projekte turi būti nurodytas planas ir skerspjūvis su atstumu nuo jūros lygio. (Tai bendro pobūdžio informacija, yra atskiri reikalavimai pagal kiekvienos šalies įstatymus).

Įrengimas ant žemės paviršiaus

Plovimo vandens filtras Biolan 70 įrengiamas ant žemės paviršiaus. Filtras montuojamas toje vietoje, kur potvynio metu nesikaupia stovintis vanduo. Valymo įrenginį galima įtaisyti lauko sąlygomis be papildomos apsaugos nuo oro sąlygų. Įrenginys turi šilumos izoliaciją, todėl veikia esant nedideliam šalčiui. Jeigu filtras bus  naudojamas žiemą, reikėtų kartu montuoti Biolan šildymo kabelį, kuris parduodamas atskirai, arba filtrą įrengti patalpoje, kurioje temperatūra yra aukščiau nulio.

Įrengimas gyvenamajame pastate

Namų ūkio nutekamo vandens valymo filtras Biolan  skirtas įrengti lauko sąlygomis. Jeigu filtras yra įrengiamas vidaus patalpose arba netoli gyvenamojo pastato (pavyzdžiui, po terasa), planuojant turi būti užtikrintas patogus priėjimas. Patalpoje turi būti įrengtas grindų šulinys (vandens surinkimo trapas), kad sugedus filtrui, išbėgęs vanduo nesugadintų patalpoje esančių daiktų, įrangos ir pan.

Į valymo įrenginį patenkantis oras nukreipiamas į lauką, per statinio stogą. Kad neatsirastų nemalonaus kvapo, prietaiso oro vožtuvai laikomi uždaryti. Išleidžiamą orą galima nukreipti ir iš galinės sienelės viršutinio vožtuvo į specialų ventiliacijos vamzdį. Kad filtro viduje būtų mažas slėgis, vidaus patalpose į ventiliacijos vamzdį įstatomas siurblys.

Įrengiant namų ūkio vandens filtrą Biolan gyvenamojo pastato šildomose patalpose arba prie gyvenamojo pastato, įrangą turi patikrinti už pastato vandens ir kanalizacijos sistemas atsakingas specialistas.

Nuotekų nukreipimas į filtrą

Nuotekos nukreipiamos tiesiai į filtrą per kanalizacijos nuolydį arba siurblio šulinį. Kad paskirstymas būtų lygus ir įtekančios srovės sūkurys būtų mažesnis, į įvesties vamzdį prieš kryžmę galima įmontuoti 80 cm tiesiąją dalį.

Jeigu naudojami esantys nuotekų šuliniai, jie turi būti uždari ir tinkamai veikiantys. Siurblio laikmatis turi būti reguliuojamas taip, kad vieno darbo periodo metu siurblys į filtrą perpumpuotų ne daugiau nei 20 litrų vandens. Darbo periodas turi būti ne mažiau nei 10 minučių. Biolan laikmatis, panardinamasis siurblys bei siurblys Biolan yra parduodami atskirai.

Įrengimo brėžiniai su kanalizacijos ir siurbimo nuolydžiu

Naudojimo ir priežiūros plotas

Parenkant vietą, reikia atsižvelgti į naudojimo ir priežiūros plotą. Prieš įrengiant filtrą, turi likti bent vienas metras ploto pakeisti filtrui (ištraukti dėžutės su filtravimo medžiaga). Įrangos šonuose ir už jos turi būti pakankamai vietos, kad būtų galima atlikti kanalizacijos įvadų ir išvado jungčių priežiūros darbus bei reguliuoti galinės sienelės vožtuvus. Oro vožtuvų negalima uždengti, nes mikroorganizmai negaus pakankamai deguonies.

Nuotekų išvadas

Išvalytos nuotekos nukreipiamos į tinkamą vietą, pavyzdžiui, betoninį šulinį arba atvirą griovį. Planuojant reikia atsižvelgti į tai, kad nuotekos tekėtų laisvai ir vamzdžio neapsemtų potvynio arba gruntinis vanduo. Kad nepatektų graužikai arba kiti smulkūs gyvūnai, į į griovį nukreipto vamzdžio galą reikia įstatyti vožtuvą arba tinklą.

Filtro montavimas 

Filtras yra montuojamas ant lygaus, tvirto, neįšąlamo pagrindo, pavyzdžiui, žvyro, skaldos arba lieto betono pagrindo. Filtras turi būti pastatomas horizontaliai, kad nuotekos tekėtų tolygiai, vienodai pasiskirstytų po filtravimo medžiagą, kuri yra dėžutėse, filtro viduje.

Kanalizacijos įvado ir išvado prijungimas 

Įrengiant filtro išvadą, turi būti paliekamas pakankamas nuolydis (ne mažiau nei 1–1,5 %), kad vanduo galėtų ištekėti iš pastato į kanalizaciją.

Filtras sudarytas iš dviejų atskirų vienodų modulių. Abiejuose filtro modulio galuose yra 75 mm skersmens kanalizacijos vamzdžių įvado ir išvado jungtys. Įvado jungtys yra modulio viršuje, išvado – apačioje. Modulių vidinės jungtys sujungiamos jungiamaisiais vamzdžiais ir kryžmių įvorėmis. Pastato kanalizacijos vamzdis sujungiamas su modulį jungiančia kryžmių įvore. Per kryžmių įvorę įtekantis vanduo lygiai paskirstomas tarp abiejų modulių. Kad paskirstymas būtų lygus ir įtekančios srovės sūkurys būtų mažesnis, į įvesties vamzdį prieš kryžmę galima įmontuoti 80 cm tiesiąją dalį.

Išvalyto vandens išvado jungtys yra filtro apačioje, abiejose modulių šonuose. Išvalytas nuotekas galima nukreipti į išvedimo vietą iš kiekvieno modulio atskirai arba išvado jungtis tarpusavyje sujungti tarpiniais vamzdžiais (komplekte nėra) ir nukreipti vandenį iš vieno modulio išvado jungties. Modulių išvado jungtis galima sujungti į vidinį vamzdį panašia kryžmių įvore. Tokiu atveju išvalytų nuotekų išvedimo vieta yra tarp dviejų modulių. Nereikalingos įvadų ir išvadų jungtys uždaromos komplekte esančiais kamščiais.

Jeigu valymo įrenginys yra naudojamas žiemą, įvado vamzdis turi būti apšildytas. Ar išvado vamzdį reikia apšildyti, turi būti įvertinta atsižvelgiant į konkretų atvejį.

Filtravimo medžiagos naudojimas

Filtravimo medžiaga dedama į įrenginio viduje esančias dėžutes. Medžiaga yra supakuota į plastikinius maišus. Transportavimo metu jie gali būti šiek tiek supresuoti.

 1. Išimkite filtravimo medžiagą iš maišų, išpurenkite, jei pernelyg supresuota, vienodomis dalimis, lengvai suspaudžiant paskirstykite po visas dėžutes. Filtravimo medžiaga neturi siekti dėžutės kraštų, palikite iki viršaus apie 2 cm.
 2. Paskirstytą filtravimo medžiagą atitraukite apie 5 cm nuo išvado dalyje esančių V formos angelių.
 3. Filtro dėžutės yra identiškos, tačiau stebėkite dėžutės kryptį – viršutinė dėžutė nukreipia vandenį galinės  sienelės link, kita – filtro durelių link ir t. t. Iš viršutinės dėžutės vanduo nukreipiamas atgal galinės sienelės link, iš kur vanduo per suformuotą dugną nuteka į išvado vamzdį.

Oro vožtuvų atidarymas

Filtras dirba veikiant mikroorganizmams. Mikroorganizmų veiklai reikia deguonies, todėl reikia pasirūpinti filtro ventiliacija. Modulių galinėje sienelėje yra du reguliuojami plokšti ventiliacijos vožtuvai. Vasarą abu modulio oro vožtuvai atidaromi 10—20 mm. Žiemą vožtuvai turi būti atidaromi mažiau, apie 5—10 mm.

Priežiūra

Įrenginys turi būti naudojamas ir prižiūrimas pagal naudojimo instrukcijos nurodymus, o jo darbas reguliariai stebimas. Prižiūrint nuotekų sistemą reikia atsižvelgti į naudojamo siurblio šulinio ir nuotekų talpų priežiūrą.

Filtro medžiagos pakeitimas

Įprastomis sąlygomis valymo įrenginio filtro medžiagą reikia pakeisti maždaug kas 100 dienų. Galima naudoti tik Biolan filtrams skirtą filtravimo medžiagą. Naudojant kitas medžiagas, Biolan Oy negarantuoja tinkamo įrangos darbo.

 1. Filtravimo medžiagą visose dėžutėse keiskite vienu metu.
 2. Atidarykite filtro durelės ir iš vidaus horizontaliai laikydami ištraukite filtro dėžutes.
 3. Panaudotą filtravimo medžiagą sukrėskite į kompostavimo vietą arba ja apklokite dekoratyvinius augalus. Nekompostuotos medžiagos nenaudokite valgomiesiems augalams tręšti.
 4. Į dėžutes įdėkite naujos filtravimo medžiagos. Išpurenkite, jei pernelyg supresuota, vienodomis dalimis, lengvai suspaudžiant paskirstykite po visas dėžutes. Filtravimo medžiaga neturi siekti dėžutės kraštų, palikite iki viršaus apie 2 cm. Paskirstytą filtravimo medžiagą atitraukite apie 5 cm nuo išvado dalyje esančių V formos angelių.
 5. Patikrinkite ir išvalykite nuotekų vandens įvado ir išvado jungtis.
 6. Dėžutes su filtravimo medžiaga sudėkite atgal į filtrą. Filtro dėžutės yra identiškos, tačiau stebėkite dėžutės kryptį – viršutinė dėžutė nukreipia vandenį galinės sienelės link, kita - filtro durelių link ir t. t. Iš viršutinės dėžutės vanduo nukreipiamas atgal galinės sienelės link, iš kur vanduo per suformuotą dugną nuteka į išvado vamzdį.
 7. Patikrinkite, ar prietaisas yra horizontalioje padėtyje tiek skersai, tiek ir išilgai, kad nuotekų vanduo vienodai galėtų pasiskirstyti tarp abiejų filtro modulių ir nutekėti iš vienos filtro dėžutės į kitą.
 8. Rūpestingai uždarykite filtro dureles.
 9. Užsirašykite atliktus priežiūros darbus.

Darbo principas

Filtras mechaniniu ir biologiniu būdu filtruoja nuotekas. Filtre yra naudojamos organinės filtravimo medžiagos, kurios sulaiko nuotekų teršalus. Filtravimo medžiagos paviršiuje gyvenantys mikroorganizmai nešvarumus naudoja maistui.

Konstrukcija

Vandens filtrą Biolan 70 sudaro du valymo moduliai. Įtekančios nuotekos paskirstomos per kryžminę movą, kuri yra tarp abiejų filtro modulių. Abiejuose moduliuose yra po penkias filtravimo dėžutes. Nuotekos nukreipiamos į aukščiausią dėžutę. Filtre esančios nuotekos dėl sunkio jėgos per dėžutės dugne esančias angeles nuteka iš vieno filtro lygio į kitą. Moduliuose oras juda veikiamas sunkio jėgos: įvedamas per galinės sienelės apatinio oro vožtuvą, išvedamas iš viršutinio. Prietaiso darbui būtina užtikrinti, kad mikroorganizmai būtų aprūpinami deguonimi.

Filtro apkrovos lygis ir valymo galia

Vandens filtras Biolan 70 yra skirtas namų ūkio nutekamojo vandens filtravimui vasarnamiuose. Filtras valo pilkuosius namų ūkio nutekamus vandenis: tai vanduo iš skalbyklės, indų plovimo mašinos, pirties, kitas plovimo vanduo.

Nuotekų valymo įrenginiai atitinka bendro fosforo, bendro azoto ir organinių medžiagų ribines vertes buitinėse nuotekose pagal Suomijos Aplinkos apsaugos įstatymą (527/2014) ir Reglamentą (157/2017).

Pagal nurodymus įrengto filtro valymo galia siekia 500 litrų per parą, t. y. 1—5 asmenų pilkųjų vandenų nuotekos. Filtravimo medžiagos valymo galia išlieka maždaug 100 naudojimo parų, po to filtravimo medžiaga pagal priežiūros nurodymus turi būti pakeista.

Matmenys

Brėžiniai

 • Vieno modulio matmenys (plotis x aukštis x gylis): 600 x 700 x 1010 mm
 • Dviejų modulių lygiagrečiai plotis: maždaug 1350 mm
 • Vamzdžių jungtys: Ø 75 mm
 • Įvado ir išvado jungčių aukščio skirtumas: 530 mm (nuolydžio aukštis)
 • Našumas: maždaug 500 litrų per parą
 • Svoris be filtro: 2 x maždaug 38 kg

Asennus- ja havainnekuvat

Biolan Harmaavesisuodatin 70 suunnitelmapiirustukset sekä dwg -että pdf-muodossa. Huomaa, että dwg-muotoisen kuvan avaaminen vaatii omalle koneellesi asennetun ohjelman, joka on tarkoitettu tämän tiedostomuodon avaamiseen.

Biolan Harmaavesisuodatin 70 havainnekuvat:
 • viettoviemäri päättyen imeytykseen (dwg, pdf)
 • viettoviemäri päättyen ojaan (dwg, pdf)
 • viettoviemäri (rinne) päättyen imeytykseen (dwg, pdf)
 • viettoviemäri (rinne) päättyen ojaan (dwg, pdf)
 • pumppaus päättyen imeytykseen (dwg, pdf)
 • pumppaus päättyen ojaan (dwg, pdf)


Su tema susiję produktai