Biolan Pirties filtras
Biolan Pirties filtras
Biolan Pirties filtras
Biolan Pirties filtras
Biolan Pirties filtras
Biolan Pirties filtras
Biolan Pirties filtras Biolan Pirties filtras Biolan Pirties filtras Biolan Pirties filtras Biolan Pirties filtras Biolan Pirties filtras
Biolan Pirties filtras

Buitiniam pilkajam vandeniui valyti

Biolan Pirties filtras – nedidelis pilkųjų vandenų valymo filtras, skirtas įrengti ten, kur susidaro nedaug nuotekų.

Patogu naudoti, lengva prižiūrėti!

 • valymo įrenginys nedideliems nuotekų kiekiams valyti
 • našumas – 250 litrų per parą
 • montuojamas ant žemės
 • filtras iš ekologiškų medžiagų
 • tinka naudoti žiemą

Filtro naudojimas

Įrenginys turi būti naudojamas ir prižiūrimas pagal naudojimo instrukcijos nurodymus, o jo darbas reguliariai stebimas.

Į filtrą galima nukreipti pilkuosius namų ūkio nutekamus vandenis: tai vanduo iš skalbyklės, indų plovimo mašinos, pirties, kitas plovimo vanduo. Į filtrą nedideliais kiekiais galim išleisti antibakterinių valiklių ir valiklių, kurių sudėtyje yra chloro. Tačiau valikliai turi būti dozuojami griežtai pagal gamintojo nurodymus, nepadauginant.

Į filtrą negalima leisti tualeto arba sausojo tualeto nuotekų, paviršinio, lietaus ir sniego vandens. Į valymo įrenginį negalima leisti nuodingų chemikalų, galinčių sunaikinti nuotekų vandenį valančius organizmus, negalima leisti kanalizacijos valiklių, dažų, alyvos, skiediklių ir pan. Visi kenksmingų medžiagų simboliai yra pažymėti ant produktų pakuočių.

Įrenginio veikimo tikrinimas

Naudojimo laikotarpiu filtro darbas turi būti tikrinamas ne mažiau nei du kartus. Tinkamai veikiančio valymo įrenginio filtravimo medžiaga yra drėgna, ištekantis vanduo skaidrus ir švarus, be pastebimų kietųjų dalelių.

Patikrinkite, ar:
 1. nuotekų vanduo tolygiai teka pro abu modulius ir visas dėžutėje esančias angeles
 2. filtravimo medžiaga yra maždaug 5 cm atstumu nuo dėžutės išvado dalyje esančių V formos angelių.
 3. ventiliacijos vožtuvas yra teisingoje padėtyje ir oras laisvai cirkuliuoja
 4. matomos kanalizacijos jungtys yra tvarkingos, nepažeistos
 5. išvalytas nuotekų vanduo laisvai išteka iš filtro

 

Filtravimo medžiagos pakeitimo intervalas

Įprastomis sąlygomis valymo įrenginio filtravimo medžiagą reikia pakeisti maždaug kas 100 dienų. Galima naudoti tik Biolan filtrams skirtą filtravimo medžiagą. Naudojant kitas medžiagas, Biolan Oy negarantuoja tinkamo įrangos darbo.

Filtro medžiagos pakeitimas

Įprastomis sąlygomis valymo įrenginio filtro medžiagą reikia pakeisti maždaug kas 100 dienų. Galima naudoti tik Biolan filtrams skirtą filtravimo medžiagą. Naudojant kitas medžiagas, Biolan Oy negarantuoja tinkamo įrangos darbo.

 1. Filtravimo medžiagą visose dėžutėse keiskite vienu metu.
 2. Atidarykite filtro durelės ir iš vidaus horizontaliai laikydami ištraukite filtro dėžutes.
 3. Panaudotą filtravimo medžiagą sukrėskite į kompostavimo vietą arba ja apklokite dekoratyvinius augalus. Nekompostuotos medžiagos nenaudokite valgomiesiems augalams tręšti.
 4. Į dėžutes įdėkite naujos filtravimo medžiagos. Išpurenkite, jei pernelyg supresuota, vienodomis dalimis, lengvai suspaudžiant paskirstykite po visas dėžutes. Filtravimo medžiaga neturi siekti dėžutės kraštų, palikite iki viršaus apie 2 cm. Paskirstytą filtravimo medžiagą atitraukite apie 5 cm nuo išvado dalyje esančių V formos angelių.
 5. Patikrinkite ir išvalykite nuotekų vandens įvado ir išvado jungtis.
 6. Dėžutes su filtravimo medžiaga sudėkite atgal į filtrą. Filtro dėžutės yra identiškos, tačiau stebėkite dėžutės kryptį – viršutinė dėžutė nukreipia vandenį galinės sienelės link, kita - filtro durelių link ir t. t. Iš viršutinės dėžutės vanduo nukreipiamas atgal galinės sienelės link, iš kur vanduo per suformuotą dugną nuteka į išvado vamzdį.
 7. Patikrinkite, ar prietaisas yra horizontalioje padėtyje tiek skersai, tiek ir išilgai, kad nuotekų vanduo vienodai galėtų pasiskirstyti tarp abiejų filtro modulių ir nutekėti iš vienos filtro dėžutės į kitą.
 8. Rūpestingai uždarykite filtro dureles.
 9. Užsirašykite atliktus priežiūros darbus.

Filtro montavimas  

Filtras montuojamas ant lygaus, tvirto, neįšąlančio pagrindo, pavyzdžiui, žvyro, skaldos arba lieto betono pagrindo. Filtras turi būti statomas horizontalioje padėtyje, kad nuotekos tekėtų tolygiai ir dengtų visą filtro paviršių.

Kanalizacijos įvado ir išvado prijungimas 

Įrengiant filtro išvadą, turi būti paliekamas pakankamas nuolydis (ne mažiau nei 1—1,5 %), kad vanduo galėtų ištekėti iš pastato į kanalizacijos vamzdyną.

Abiejuose filtro galuose yra 75 mm skersmens kanalizacijos vamzdžio įvado ir išvado jungtys. Priklausomai nuo vietos sąlygų, vamzdžius galima įrengti bet kuriame gale. Iš pastato išeinantis kanalizacijos vamzdis prijungiamas prie filtro viršutinės dalies įvesties jungties. Prie apatinės dalies prijungiamas įtaiso išvesties nuotekų vamzdis. Nereikalingos įvadų ir išvadų jungtys uždarais komplekte esančiais kamščiais.

Jeigu valymo įrenginys yra naudojamas žiemą, įvado vamzdis turi būti apšildytas. Jeigu į filtrą yra įstatomas šildymo kabelis, jis šildo ir nuotekų vamzdį. Todėl apšildymo poreikis turi būti įvertintas vietoje.

Filtro medžiaga yra įrenginio viduje, dėžutėse

Transportuojant ji yra supakuota į plastikinius maišelius. Plastikiniai maišeliai turi būti nuimti.  

 1. Išimkite filtravimo medžiagą iš maišų, išpurenkite, jei pernelyg supresuota, vienodomis dalimis, lengvai suspaudžiant paskirstykite po visas dėžutes. Filtravimo medžiaga neturi siekti dėžutės kraštų, palikite iki viršaus apie 2 cm.
 2. Paskirstytą filtravimo medžiagą atitraukite apie 5 cm nuo prie išvado dalyje esančių V formos angelių.
 3. Filtro dėžutės yra identiškos, tačiau stebėkite dėžutės kryptį – viršutinė dėžutė nukreipia vandenį galinės  sienelės link, kita – filtro durelių link ir t. t. Iš viršutinės dėžutės vanduo nukreipiamas atgal galinės sienelės link, iš kur vanduo per suformuotą dugną nuteka į išvado vamzdį.

Oro vožtuvų atidarymas

Filtras dirba veikiant mikroorganizmams. Mikroorganizmų veiklai reikia deguonies, todėl reikia pasirūpinti filtro ventiliacija. Modulių galinėje sienelėje yra du reguliuojami plokšti ventiliacijos vožtuvai. Vasarą abu modulio oro vožtuvai atidaromi 10—20 mm. Žiemą vožtuvai turi būti atidaromi mažiau, apie 5—10 mm.

Priežiūra

Įrenginys turi būti naudojamas ir prižiūrimas pagal naudojimo instrukcijos nurodymus, o jo darbas reguliariai stebimas. Prižiūrint nuotekų sistemą reikia atsižvelgti į naudojamo siurblio šulinio ir nuotekų talpų priežiūrą.

Planavimas ir vietos parinkimas

Nuotekų vandens valymo sistemai įrengti ir reikalingas vietinės savivaldybės statybos priežiūros skyriaus leidimas. Statybos leidimui gauti turi būti pateiktas projektas. Projekte turi būti nurodytas planas ir skerspjūvis su atstumu nuo jūros lygio. (Tai bendro pobūdžio informacija, yra atskiri reikalavimai pagal kiekvienos šalies įstatymus).

Įrengimas ant žemės paviršiaus

Biolan Pirties filtras įrengiamas ant žemės paviršiaus. Filtras montuojamas toje vietoje, kur potvynio metu nesikaupia stovintis vanduo. Valymo įrenginį galima įrengti lauko sąlygomis be papildomos apsaugos nuo oro sąlygų. Įrenginys turi šilumos izoliaciją, todėl veikia esant nedideliam šalčiui. Jeigu filtras bus  naudojamas žiemą, reikėtų kartu montuoti Biolan šildymo kabelį, kuris parduodamas atskirai, arba filtrą įrengti patalpoje, kurioje temperatūra yra aukščiau nulio.

Įrengimas gyvenamajame pastate

Filtras skirtas įrengti lauko sąlygomis. Jeigu filtras yra įrengiamas vidaus patalpose arba netoli gyvenamojo pastato (pavyzdžiui, po terasa), planuojant turi būti užtikrintas patogus priėjimas. Patalpoje turi būti įrengtas grindų šulinys (vandens surinkimo trapas), kad sugedus filtrui, išbėgęs vanduo nesugadintų patalpoje esančių daiktų, įrangos ir pan.

Į valymo įrenginį patenkantis oras nukreipiamas į lauką, per statinio stogą. Kad neatsirastų nemalonaus kvapo, prietaiso oro vožtuvai laikomi uždaryti. Išleidžiamą orą galima nukreipti ir iš galinės sienelės viršutinio vožtuvo į specialų ventiliacijos vamzdį. Kad filtro viduje būtų mažas slėgis, vidaus patalpose į ventiliacijos vamzdį įstatomas siurblys.

Įrengiant Biolan Pirties filtrą gyvenamojo pastato šildomose patalpose arba prie gyvenamojo pastato, įrangą turi patikrinti už pastato vandens ir kanalizacijos sistemas atsakingas specialistas.

Nuotekų nukreipimas į filtrą

Nuotekos nukreipiamos tiesiai į filtrą per kanalizacijos nuolydį arba siurblio šulinį. Jeigu naudojami esantys nuotekų šuliniai, jie turi būti uždari ir tinkamai veikiantys. Siurblio laikmatis turi būti reguliuojamas taip, kad vieno darbo periodo metu siurblys į filtrą perpumpuotų ne daugiau nei 20 litrų vandens. Darbo periodas turi būti ne mažiau nei 10 minučių. Biolan laikmatis, panardinamasis siurblys bei siurblys Biolan yra parduodami atskirai.

Įrengimo brėžiniai su kanalizacijos ir siurbimo nuolydžiu

Naudojimo ir priežiūros plotas

Parenkant vietą, reikia atsižvelgti į naudojimo ir priežiūros plotą. Prieš įrengiant filtrą, turi likti bent vienas metras ploto pakeisti filtrui (ištraukti dėžutės su filtravimo medžiaga). Įrangos šonuose ir už jos turi būti pakankamai vietos, kad būtų galima atlikti kanalizacijos įvadų ir išvado jungčių priežiūros darbus bei reguliuoti galinės sienelės vožtuvus. Oro vožtuvų negalima uždengti, nes mikroorganizmai negaus pakankamai deguonies. 

 Nuotekų išvadas

Išvalytos nuotekos nukreipiamos į tinkamą vietą, pavyzdžiui, betoninį šulinį arba atvirą griovį. Planuojant reikia atsižvelgti į tai, kad nuotekos tekėtų laisvai ir vamzdžio neapsemtų potvynio arba gruntinis vanduo. Kad nepatektų graužikai arba kiti smulkūs gyvūnai, į į griovį nukreipto vamzdžio galą reikia įstatyti vožtuvą arba tinklą.

Funkcija Darbo principas

Filtras mechaniniu ir biologiniu būdu filtruoja nuotekas. Filtre yra naudojamos organinės filtro medžiagos, kurios sulaiko nuotekų teršalus. Filtro medžiagos paviršiuje gyvenantys mikroorganizmai nešvarumus naudoja maistui.

Konstrukcija

Pirties filtrą sudaro penkios vertikaliai sudėtos dėžutės. Nuotekos nukreipiamos į aukščiausią dėžutę. Filtre esančios nuotekos dėl sunkio jėgos per dėžutės gale esančias angeles nuteka iš vieno filtro lygio į kitą.

Įrangoje oras juda veikiamas sunkio jėgos: įvedamas per galinės sienelės apatinio oro vožtuvą, išvedamas iš viršutinio. Prietaiso darbui būtina užtikrinti, kad mikroorganizmai būtų aprūpinami deguonimi.

Filtras yra pagamintas iš šalčiui atsparios medžiagos su šilumos izoliacija. Metalinės dalys iš nerūdijančio plieno. Įrengimas yra patvarus ir ilgai tarnaujantis.

Filtro apkrovos lygis ir valymo galia

Biolan Pirties filtras  pirmiausia yra skirtas vasarnamių ir pirties pilkųjų vandenų valymui. Filtras valo ir nedidelį gyvenamo namo pilkųjų ir pirties vandenų kiekį.

Valymo įranga atitinka Suomijos valstybės tarybos nutarimu 157/2017 nustatytus reikalavimus buitinių nuotekų apdorojimui srityse, kurių neaptarnauja nuotekų valymo stočių kanalizacijos tinklai.

Pagal nurodymus įrengto filtro valymo našumas siekia 250 litrų per parą. Filtro medžiagos valymo našumas išlieka maždaug 100 naudojimo parų, po to filtro medžiaga pagal priežiūros nurodymus turi būti pakeista.

Medžiaga

Filtras yra pagamintas iš šalčiui atsparios medžiagos su šilumos izoliacija. Metalinės dalys iš nerūdijančio plieno. Įrengimas yra patvarus ir ilgai tarnaujantis.

Matmenys

Brėžiniai

 • Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 600 x 700 x 1010 mm
 • Vamzdžio jungtys: skersmuo 75 mm
 • Kanalizacijos vamzdžių įvado ir išvado jungčių aukščio skirtumas (nuolydžio aukštis): 530 mm
 • Našumas: maždaug 250 litrų per parą
 • Svoris be filtro: maždaug 38 kg

 


Su tema susiję produktai